Blog

Amazon je jedan od najvećih dobitnika korona krize, e-trgovina skače

Vijesti - May 20, 2020

Među najvećim pobjednicima epidemije je Amazon. Njegova prodaja skočila je 26 posto u prvom tromjesečju (u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine), na 75,5 milijardi dolara.

Promet je bio toliko visok da ponekad neki proizvodi nisu bili dostupni, a Amazon je morao da zaposli dodatnih 175.000 radnika da bi nastavio sa znatno većom potražnjom.

Možda će dovoljno o rastu prodaje reći podaci o zapošljavanju koje je objavila kompanija u poslednjih mjesec dana. Amazon je 13. aprila objavio da je od sredine marta zaposlio 100.000 ljudi i da će u idućem periodu zaposliti dodatnih 75.000. Takođe je revidirano povećanje ukupnih plata u iznosu od 350 miliona USD na više od 500 miliona USD. Zatim je 24.aprila kompanija saopštila kako će povisiti satnicu i udvostručiti plate za prekovremeni rad do 16. maja. A 13. maja kompanija je još jednom produžila period povećanih plata do 30. maja i revidirala procjenu povećanja ukupne mase plata na više od 800 miliona dolara.

Dio analitičara očekuje da će rast prodaje Amazona ubrzati na znatno iznad 40%, a vjerovatno kratkoročno i iznad te brojke. Sve više trgovine seli se online, posebno u Americi.

Mnogi su signali koji govore u prilog dinamiziranju rasta. Na primjer, na konferencijskom pozivu Wayfaira, navedeno je da je njegov rast prodaje u drugom tromjesečju dosegnuo oko 90%. A na Etsy-jevom konferencijskom pozivu gdje su predstavljeni rezultati za prvi kvartal, rečeno je da bilježi više od 100% rasta u bruto količini robe, odnosno ukupnoj vrijednosti proizvoda naručenih na svojoj platformi.

e-trgovina pokazuje prve znake poboljšanja

Prema novom istraživanju Ecommerce Europe objavljenom 14. maja, izgleda da evropske privrede polako pokušavaju da izađu iz krize. 95% ispitanika navodi da su njihove zemlje započele strategiju izlaska, većina zemalja polako ublažava mjere zatvaranja i dopušta više fizičkih komercijalnih aktivnosti, s otvaranjem različitih vrsta trgovina. U sledećim sedmicama, iako uglavnom i dalje s ograničenjima i na različit način širom Evrope, otvaraju se restorani i barovi, a profesionalci koji se bave kontaktima ponovno će pokrenuti svoje aktivnosti, a škole će opet dočekati djecu.

Uprkos velikoj potražnji za e-trgovinom ovih nekoliko mjeseci, istraživanje pokazuje nijansiranu sliku uticaja pandemije covid-19 na industriju. Iako su mnogi sektori uopšteno imali povećanu prodaju, takođe postoji značajan segment koji već doživljava / očekuje pad prodaje, a neki sektori čak se suočavaju s potpunim nedostatkom prodaje. Na primjer, modna industrija ostvarila je znatan pad prodaje, a potražnja u industriji putovanja i događanja opala je na duže vrijeme. Dalje, čak i za sektore koji su imali izvanredan nivo potražnje, povećana prodaja dovela je i do većih troškova zbog poremećaja u snabdijevanju, potrebe za dodatnim osobljem i povećanim sigurnosnim mjerama. U odnosu na mart, novo istraživanje pokazuje da se sektor e-trgovine blago oporavio jer manji broj ispitanika sada očekuje smanjenje prodaje (73% na 39%).

Posledica širenja korona virusa u svijetu jeste da kompanije imaju poteškoće u svom lancu snabdijevanja. U martu je 60% ispitanika prepoznalo problem u lancu snabdijevanja, a većina je očekivala da će se to uskoro dogoditi. Podaci iz maja pokazuju da više zemalja sada ima problema s lancima snabdijevanja (78%). Iako su u martu kompanije mogle da rade na osnovu rezervi, sada imaju nedostatak određenih proizvoda. Ti nedostaci su uglavnom zbog zatvorene ili ograničene proizvodnje proizvoda, dužeg roka isporuke i nesrazmjerne potražnje nekih proizvoda. Širom Evrope pritisak na operatere poštanskih pošiljaka i poštarina smanjio se od marta, jer su počeli prilagođavati svoje poslovanje povećanoj potražnji.

Iako nije bilo lak period za preduzeća, velika većina ispitanika navodi da su ouopšteno zadovoljni (67%) ili imaju neutralan stav (17%) o tome kako je njihova vlada odgovorila na krizu. Kad je riječ o mjerama državne podrške, čini se da je preostalo pitanje da se sredstva podrške, uglavnom u obliku zajma (89%), ali takođe putem subvencija i odlaganja poreza, u praksi teško mogu dobiti za kompanije. Na primjer, u Njemačkoj kompanije moraju da dokažu svoju kreditnu sposobnost za dobijanje zajmova, što može biti teško jer u takvim krizama preduzeća (a posebno mala i srednja) bankama ne mogu da pokažu vrijednosne papire. Slično tome, u Češkoj i Austriji kompanije takođe imaju problema s dobijanjem kredita ili primanjem sredstava.

Razmjena informacija i koordinacija među zemljama i dalje su presudni u ovim vremenima, jer potpuno različiti pristupi mogu imati negativan uticaj na prekograničnu prodaju. Ecommerce Europe nada se da će ti uvidi biti koristan izvor informacija za donosioce odluka iz EU-a i nacionalnih zemalja da usvoje pristup za oporavak koji je, u najvećoj mogućoj mjeri, usklađen. Napredovanje s inicijativama EU-a, kao što su Zeleni ugovor i digitalni program, istovremeno pružajući zainteresovanim stranama dovoljno vremena da pravilno doprinesu kreiranju politika, postaje važan dio oporavka.

Autor: Siniša Malus
Izvor: SEEbiz/zimo.hr

Autor

Represent System

News editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast za brilijantnim idejama i njihovom realizacijom, pa sve to sjedinjujemo u prelijepo iskustvo.