Blog

Intervju: Izazovi zahtevaju mudrost i znanje

Intervju - Mar 21, 2019

1. Kako ocenjujete 2018. godinu za svoju PR agenciju? Po čemu ćete je najviše pamtiti?

2018. je bila veoma plodna godina za posao, puna mnogobrojnih izazova koji su zahtevali mudrost i znanje.

Svakako da možemo da je ocenimo kao uspešnu godinu koja će se pamtiti po solidnom broju klijenata sa kojima smo proslavili prvu godišnjicu rada kancelarije u Skoplju, kao još jednog člana porodice Represent Communications Beograd.

2. Kako vidite simbiozu između PR profesionalaca i novinara u Makedoniji?

PR profesionalac i novinar bi trebalo da budu dve različite ali srodne profesije. Srodne u smislu da bi jedna bez druge teško funkcionisale. Još uvek postoji izvesno rivalstvo, što ja ne razumem baš najbolje. Novinarstvo je potpuno drugačija profesija od PR-a, kao što ni PR ne treba posmatrati kao produženu ruku novinarstva. Ponekad imam osećaj da brkamo lončiće.

3. Šta vam najviše smeta na medijskoj sceni u Makedoniji?

Nervira me uniformnost i sporo prihvatanje novina i trendova. Međutim, drago mi je što smo kroz specifičan trend predstavljanja contenta na nekoliko platformi izazvali interesovanje nekih makedonskih medija za koje verujem da će nastaviti sa transformacijom medijskog prostora.
Trenutno radimo na predstavljanju svetskih trendova i njihovom prilagođavanju našem tržištu zato što imamo veoma jasnu viziju kako ćemo u doglednoj budućnosti promeniti percepciju i kriterijum publike, a današnja borba za klikove i impresije će uskoro biti drugačije definisana. To je ogroman izazov i ja sam sigurna da ćemo, uz mnogo rada i truda, uspeti u tome.

4. Šta biste poželeli industriji komunikacija u Makedoniji za 2019. godinu?

Želja većine pofesionalaca u industriji komunikacija je verovatno težnja ka lojalnoj konkurenciji koja ima da ponudi znanje i profesionalizam, a ne improvizacije i propagandu.

Autor

Nataša Mirkova

Director Skopje Office

Ima više od 15 godina iskustva u marketingu, koje kombinuje sa svim menadžerskim veštinama koje može da poseduje kako bi kancelarija u Skoplju postala jedna od najmlađih kancelarija sa najvećim potencijalom.

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast za brilijantnim idejama i njihovom realizacijom, pa sve to sjedinjujemo u prelijepo iskustvo.