Blog

Jedna stvar najviše utiče na to da kompanija bude atraktivna: LSPR iz ugla polaznice vol.5

Blog - Dec 04, 2019

Koncept CSR-a nam je generalno dobro poznat – pomoć zajednici od strane kompanije i njeno aktivno učestvovanje u životu te iste zajednice. Međutim, kako bismo mogli bolje da ga razumemo i kvalitetno primenimo njegove principe u radu, važno je da znamo i da ga definišemo. Postavlja se pitanje: iz kog ugla pristupiti temi zvanoj Corporate Social Responsibility?

Džon Dalton, osnivač, direktor i glavni predavač LSPR programa, krenuo je sa objašnjavanjem ovog pojma – od početka. U vezi sa njim, dva elementa su posebno značajna: filantropija i nauka. Bez prvog, CSR ne bi postojao, a bez drugog ne bi bio pravilno izveden. Da bi CSR aktivnost ostvarila prethodno postavljene ciljeve, ključno je da bude usklađena sa kompanijskim vrednostima. U tome je i suština njenog delovanja, jer ako želimo da predstavimo svoj brend na određeni način, prvenstveno treba da doprinesemo razvoju onih oblasti koje su nam bliske kako po polju delatnosti, tako i po vrednostima koje zastupamo.

Samim tim što se prikazuje kao pravi filantrop i koristi nauku pri kreiranju što boljeg CSR projekta, kompanija izgleda atraktivnije, a istraživanja pokazuju da bi čak 90 odsto ljudi kupilo neki proizvod od kompanije koja je integrisala CSR u svoj sistem i učinila ga sastavnim delom svog poslovanja, pre nego od one koja to nije učinila. Ovonedeljni predavač nam je na brojnim primerima pokazao kako to izgleda u svetskoj praksi i tako nas inspirisao da razmišljamo izvan lokalnih okvira. Naravno, vizuelni prikaz zauzima posebno mesto u svim projektima, ali ono što „leži” iza svega, odnosno poruka koja se prenosi, predstavlja stavku koja prvenstveno utiče na imidž.

Uz nova saznanja u vezi sa oblašću Corporate Social Responsibility, brend možemo da učinimo još privlačnijim, a ova znanja ćemo dopuniti i uskladiti sa drugim temama već naredne subote!

Autor

Represent System

News editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast za brilijantnim idejama i njihovom realizacijom, pa sve to sjedinjujemo u prelijepo iskustvo.