Blog

Kako tim raste, morate da adaptirate svoje liderske vještine

Vijesti - Jun 29, 2020

Svaki početak je težak, ali je mnogo lakše organizovati posao kada ga vodi jedna, dvije ili tri osobe. Mali timovi su koherentni i složni, lako se vidi ko želi da radi, a ko ne. Međutim, sa rastom i razvojem obima posla, raste i broj ljudi. Jedan po jedan čovjek dolazi, tim se širi, dok jednog dana ne shvatite da više nisu pimjenjiva stara pravila i norme, te da morate da mijenjate mnogo toga, kako bi tim i dalje dobro funkcionisao.

Počev od radnog prostora: svi vaši zaposleni moraju da imaju svoj prostor za rad i moraju da se osjećaju prijatno. Ukoliko je broj članova tima prerastao dosadašnji prostor, morate uložiti u novi.

Zatim, obavještavajte zaposlene o novitetima i dešavanjima: interni newsletter na mjesečnom ili dvonedeljnom nivou može značajno da poboljša internu komunikaciju.

Uvek odvojite vrijeme da saslušate zaposlene: možete čak, ako za to postoje mogućnosti, napraviti “after work” druženje jednom mjesečno nakon radnog vremena i porazgovarati sa svima – nekome je lakše da se “otvori” u četiri oka.

Jedne stvari, ipak, morate biti svjesni: ako vaš tim ima pet ljudi, možete razviti lični odnos sa svakim pojedincem gdje razumijete detalje njihovog rada, u čemu su dobri i možda čak i hobije u kojima uživaju van kancelarije. Ako vaš tim ima 30 ljudi, ne možete njima upravljati direktno, barem ne na isti način.

Ukoliko je priroda i vrsta posla takva da nemate vremena koje ćete posvetiti zaposlenima, angažujte HR menadžera koji će preuzeti na sebe ovaj deo posla.

Isto važi i za ostale sektore: budite realni i ne dozvolite da se stvari otrgnu kontroli, već čim se za to ukaže potreba, zapošljavajte nove kadrove. Menadžere, njihove pomoćnike, asistente, zatim sav ostali kadar.

Najvažnije je da imate na umu da nećete moći uvijek sve da znate i da iskontrolišete i pomirite se sa tim. Fokusirajte se na ono što je najvažnije: da sve funkcioniše kako treba i da posao raste i razvija se. Imajte povjerenja u svoj kadar, to je najvažnije.

Takođe, kako biznis više raste, ljudi će vas gledati drugačije i naviknite se na to. Nemojte primati k srcu stvari na koje ne možete da utičete.

Pružite priliku ljudima da nauče nove veštine, unaprijede postojeće i da napreduju. Kada vam treba neko nov za visoku poziciju, uvijek prvo gledajte da li neko od postojećih kadrova ima predispozicije da ga unaprijedite, prije nego što počnete eksterno da tražite nove zaposlene.

Kako razvijamo kadrove i ljude i njihove kompetencije, tako treba da radimo i na sebi, da pratimo trendove i uočavamo promjene na polju liderstva – nekada su se više cijenili strogi rukovodioci, a sada se sve više govori o empatiji i emocionalnoj inteligenciji. Nemamo vremena da ispratimo sve što se dešava u velikom timu niti da upoznamo sve ljude, ali postoje neki opšti mehanizmi ponašanja koji odlikuju dobre lidere, a posebno se misli na sposobnost da se motivišu ljudi, da se vodi računa o internoj komunikaciji kada je velik kolektiv, da se otvoreno govori o bitnim odlukama i promjenama. Lideri se ogledaju u timovima koje vode, a svaka adaptacija poslovanja podrazumijeva da prvo krećemo od sebe.

Izvor: hbr.org

Autor

Represent System

News editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast za brilijantnim idejama i njihovom realizacijom, pa sve to sjedinjujemo u prelijepo iskustvo.