Blog

Medijska kuća Digital life postala članica Savjeta za štampu

Vijesti - Jun 08, 2020

Medijska kuća Digital life, kao izdavač BIZLife magazina i vlasnik BIZLife portala, ali i dio našeg Represent Systema, postala je članica Savieta za štampu.

Saviet za štampu je nezavisno, samoregulatorno tijelo koje okuplja izdavače, vlasnike štampanih, onlajn medija i novinskih agencija i profesionalne novinare.

Osnovan je da bi pratio poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima, kao i u novinskim agencijama i rješavao žalbe pojedinaca i institucija na sadržaje tih medija.

U nadležnosti Savjeta je i medijacija između oštećenih pojedinaca, odnosno institucija, i redakcija, kao i iznošenje javnih opomena za kršenje etičkih standarda utvrđenih Kodeksom novinara Srbije.

Savjet za štampu se bavi i edukacijom za postupanje u skladu sa Kodeksom novinara i radi na jačanju uloge medija u Srbiji.

Izvor: BIZLife

Autor

Represent System

News editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast za brilijantnim idejama i njihovom realizacijom, pa sve to sjedinjujemo u prelijepo iskustvo.