Schools

Londonska škola za odnose sa javnošću

Ukratko

Londonska škola za odnose s javnošću dizajnirana je tako da pripremi ljude u komunikacijama za lični i profesionalni rast kroz efikasno praktično znanje i međunarodno priznatu diplomu. Kroz rad sa dinamičnim i iskusnim predavačima imaćete priliku da učite iz  praktičnih primjera, pratite trendove i razmijenite svoje iskustvo i sa predavačima ali i sa učesnicima koji dolaze iz sektora komunikacija.

Cilj LSPR škole je da naučite i da razumijete stratešku komunikaciju kojom možete da unaprijedite poslovanje i reputaciju svoje kompanije ili brenda.[/colored-box]

 • Datum

  15.03. – 20.04.2019.
  15.10. – 22.11.2019.

 • Vrijeme

  Subota 10h – 17h
  Utorak, Četvrtak 18h – 21h

 • Format

  Individualno
  Do 15 učesnika

 • Jezik

  Srpski &
  Engleski

 • Mjesto

  1-3/II Knez Mihailova,
  Beograd

 • Cijena

  EUR 1,000 +PDV

Šta ćete naučiti?

LSPR program fokusiran je na kreiranje komunikacijskih kampanja, upravljanje brendom, prevazilaženju i smanjivanju kriza i rizika u poslovanju, saradnji sa medijima, pripremi i pisanju kreativnih materijala za različite vrste medija offline i online, reputaciji, komunikaciji sa stejkholderima, pripremi za nastup u medijima, kreiranju strategija.

Naučićete:

 • Trendove i i dešavanja u komunikacijama
 • Pripremu komunikacijskih materijala uz poštovanje različitosti medija
 • Izgrađivanje i održavanje odnosa sa medijima
 • Sticanje povjerenja i povećanje transparentnosti brenda

 • Komunikaciju na društvenim mrežama u poslovne svrhe
 • Kako podstaći angažovanje stejkholdera
 • CSR u strategiji razvoja brenda
 • Interne komunikacije u kompanijama