Schools

Kako pobijediti strah od javnog nastupa

Ukratko

Dobre komunikacijske vještine su neophodne u svakoj profesiji. Način na koji komuniciramo ima veoma bitan uticaj na imidž organizacije u kojoj radimo, kao i lični profesionalni razvoj. Da bi komunikacija bila uspješna, važno je da poruke komuniciramo na jasan, nedvosmislen i prihvatljiv način. A da bismo bili uspješni u javnom nastupu i ostavili dobar utisak, neophodno je da budemo dobro pripremljeni. Po završetku škole dobijate međunarodno priznatu diplomu koja otvara veliki broj mogućnosti za zaposlenje.

 • Datum

 • Vrijeme

   

 • Format

  Individualno
  Do 15 polaznika

 • Jezik

  Srpski

 • Mjesto

  1-3/II Knez Mihailova,
  Beograd

 • Cijena

   

Šta ćete naučiti?

Cilj Seminara prezentacijskih vještina je da unaprijedi vaše demonstracione prezentacijske vještine i kreiranje jasnih prezentacija u različitim profesionalnim situacijama. Pored toga, naučićemo vas tehnikama prezentovanja na koje se možete osloniti da biste privukli svoju publiku. Tu spadaju metode kreiranja jasnih i ubjedljivih ključnih poruka, kao i pravilna dikcija i naglašavanje najvažnijih riječi. Isto tako, pomoći ćemo vam da prevaziđete strah od javnog nastupa i izgradite samopouzdanje. Na kraju seminara ćete dobiti smjernice koje će vam pomoći da dalje razvijate svoj individualni stil i unaprijedite interakciju sa publikom.

Kome je ovaj seminar koristan?

Onima koji priliku da prezentuju na konferencijama i obraćaju se publici
Onima koji su zaduženi da vode sastanke u svojim organizacijama
Onima koji govore u javnosti i imaju medijske nastupe
Onima koji žele da unaprijede svoje prezentacijske tehnike i vještine
Početnicima i menadžerima sa iskustvom u medijskim nastupima

Modules

Uvod u komunikaciju

 • Poslovna komunikacija kao suština indentiteta i reputacije
 • Prevazilaženje prepreka ka uspješnoj komunikaciji
 • Model, stilovi i tehnike poslovne komunikacije
 • Uvod u poslovni protokol

Verbalna i neverbalna komunikacija

 • Kreiranje poruka
 • Verbalna komunikacija
 • Govorničke vještine(vježbe disanja, glas i gestikulacija – tehnike i alati, vježbe dikcije)
 • Paraverbalna komunikacija
 • Neverbalna komunikacija

Priprema prezentacije (izgled i struktura)

 • Priprema poslovne komunikacije
 • Definisanje i konuniciranje ključne poruke
 • Planiranje i strukturiranje prezentacije
 • Izgled prezentacije – priprema uz pomoć vizuelnih prezentacijskih alata

Javni nastup

 • Priprema prezentacija učesnika seminara(prevazilaženje treme
 • Prezentovanje
 • Čovjek protiv tehnike – šta je važnije za prezentaciju
 • Prepoznavanje publike i uspostavljanje kontakta
 • Izgled, držanje i gestikulacija
 • “ Male tajne velikih majstora…”

Vježbanje, vježbanje, vježbanje

 • Prezentovanje u grupama i snimanje nastupa
 • Priprema za pitanja i odgovore i odgovaranje na neprijatna pitanja
 • Preporuke za dalji napredak

Apply

[contact-form-7 404 "Not Found"]