Training

Trening krizne komunikacije

Ukratko

Ovaj napredni program obuke za komunikaciju u kriznim situacijama obuhvata PR strategiju za reagovanje u okviru komunikacije ka internoj I eksternoj javnosti, tradicionalnim i društvenim medijima. Obuka uključuje i realne simulacije kriznih situacija u vidu snimanja intervjua sa našim iskusnim novinarima. Cilj treninga je da osposobi učesnike da prepoznaju kriznu situaciju i adekvatno i proaktivno na nju reaguju kao i da definišu sistem komunikaciranja tokom krize. Trening podrazumijeva upoznavanje učesnika sa odgovornstima unutar kriznog tima i upoznavanje sa fazama i alatima za uspješno rješavanje krize.

 • Datum

   

 • Trajanje

  od 4 do 8 sati

 • Format

  Individualni
  Grupni

 • Jezik

  Srpski

 • Mjesto

  1-3/II Knez Mihailova,
  Beograd

 • Cijena

  Molimo vas da kontakritate Agenciju za ponudu.

Topics

 • Definisanje oblika krizne situacije
 • Definisanje uzroka nastanka i rasplamsavanja krize
 • Predstavljanje modela krizne komunikacije
 • Kako sačuvati ugled organizacije
 • Upravljanje komunikacijama tokom krize
  • Definisanje ciljeva
  • Definisanje ciljnih javnosti
  • Kreiranje poruka po specifičnim javnostima
 • Sadržaj kriznog nacrta
 • Komunikacija i uključivanje stejkholdera
 • Ponašanje u kriznoj situaciji
 • Davanje intervjua i izjava medijima u kriznim situacijama – simulacija
 • Online reputacija i produkcija sadržaja
 • Search Engine Optimisation (SEO)
 • Komunikacija na društvenim mrežama
 • Reagovanje i angažovanje publike na društvenim mrežama
 • Monitoring komentara i reagovanje na iste

Kome je namijenjen?

Trening krizne komunikacije namijenjen je zaposlenima u menadžmentu kompanije koji bi na direktan ili indirektan način, bili uključeni u slučaju izbijanje krizne situacije u kompaniji.

Trening je namijenjen učesnicima na višim pozicijama, osobama koje su u kompanijama uključene u planiranje komunikacije u kriznim situacijama, ljudima iz top menadžmenta, onima koji su zaduženi za komunikaciju sa medijima i stručnjacima iz oblasti komunikacija.

Contact

[contact-form-7 404 "Not Found"]