Blog

WeChat imenovao zastupnika za zaštitu podataka za Srbiju

Vijesti - Mar 30, 2021

Advokatska kancelarija Karanović i partneri postala je predstavnik kompanija čije poslovanje uključuje aplikacije PUBG Mobile i WeChat, a kompanija Corvus Info za obrađivača podataka u Srbiji imenovala je Natašu Pepić, saopštio je danas Povjerenik za informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kancelarija Karanović zastupaće fime Proxima Beta Pte. LTD i WeChat International Pte. LTD koja su privredna društva u sastavu Tencent grupe.

Predstavnicima kompanija se Povjerenik ili druga lica sa prostora Srbije mogu obratiti u pogledu svih pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, a u cilju obezbjeđivanja poštovanja odredbi zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Povjerenik je uputio javni apel na druge strane kompanije koje imaju obavezu imenovanja svog predstavnika u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, da istu obavezu izvrše i time pokažu svijest o obavezi poštovanja vladavine prava i privatnosti svojih korisnika.

Izvor: Tanjug

Autor

Represent System

News editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast za brilijantnim idejama i njihovom realizacijom, pa sve to sjedinjujemo u prelijepo iskustvo.