Blog

5 najvećih zabluda o marketingu

Vijesti - Dec 05, 2019

Malo je multidisciplinarnih oblasti kao što je marketing, a pošto je u pitanju relativno “nova” nauka, ne čudi činjenica da ima toliko tumačenja, pa i predrasuda. Izdvojili smo pet najčešćih:

1. Kupac i potrošač su isto

Ovo je nedopustiva predrasuda: kupac je osoba koja kupuje naš proizvod, a potrošač onaj ko ga konzumira, pa, sasvim logično, ne moraju nužno biti jedna te ista osoba.

2. Marketing je isto što i reklamiranje

Prije svega, marketing je širi pojam od reklamiranja (oglašavanja). Marketing obuhvata čuvene “četiri P” aktivnosti: (1) aktivnosti u vezi sa razvojem proizvoda (Product), (2) upravljanje cijenama (Price), (3) isporuku proizvoda (Place) i (4) promovisanje proizvoda (Promotion). Pored toga, tu su i aktivnosti oko istraživanja, analize, planiranja, organizovanja i kontrole u oblasti marketinga. Promocija je jedan od četiri elementa marketing miksa i sastoji se od reklamiranja (oglašavanja), lične prodaje, unapređenja prodaje, odnosa s javnošću, publiciteta, sponzorisanja, lične preporuke, tihe promocije i ostalih promotivnih aktivnosti. Dakle, reklamiranje (oglašavanje) je dio promocije, a promocija je dio marketinga.

3. PR nije dio marketinga

Odnosi sa javnošću su sastavni dio promocije, a promocija je sastavni dio marketinga. PR, zajedno sa ostalim instrumentima marketinga, služi zajedničkom cilju, a to je zadovoljavanje potreba i želja potrošača. Međutim, zbog specifičnosti posla kojim se bavi, a koja između ostalog podrazumijeva i samostalnost u obavljanju posla, PR se izdvojio kao posebna organizaciona jedinica. Istina je ipak da je PR samo organizaciono osamostaljen, ali da i dalje suštinski pripada marketingu, kao jedna od najvažnijih promotivnih aktivnosti.

4. Marketing je samo trošak

Marketing je, zapravo, investicija. Međutim, mnogi preduzetnici ovo ne razumiju i misle da većina ulaganja u marketing predstavlja samo nepotrebni trošak. Najveći problem je što između ulaganja i rezultata često prođe dosta vremena, čak i nekoliko godina. Zato treba biti obazriv prilikom ulaganja u marketing.

5. Klijent je uvijek u pravu

Nije. Naravno da nerijetko postoji problem u komunikaciji, problem kada očekivanja prevazilaze realne potencijale… Na nama je da damo sve od sebe da razumijemo klijenta i da mu izađemo u susret koliko možemo, a opet, sa druge strane, odbranimo ideje, stavove i ne načinimo sami sebi štetu.

Izvor: itmagazin.info

Autor

Represent System

News editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast za brilijantnim idejama i njihovom realizacijom, pa sve to sjedinjujemo u prelijepo iskustvo.