Blog

AIDA model

Blog - May 04, 2021

AIDA prati putovanje naše ciljne grupe kroz pažnju, interesovanje, želju i akciju. On je jedan od najpoznatijih marketinških modela koji se danas koriste. Mnogi stručnjaci smatraju da je ovakav kocept koristan jer ga svakodnevno primenjujemo, bilo svesno ili podsvesno, kada planiramo strategiju marketinške komunikacije.

Ključni deo uspeha leži u zadržavanju pažnje vaše zajednice i ostavljanju jakog utiska koji će dugo ostati u sećanju. Posvetite podjednaku količinu pažnje svakom od četiri faze ovog modela i možete osigurati najefikasnije rezultate.

Šta znači AIDA?

A: Attention – pažnja

I: Interest – interesovanje

D: Desire – želja

A: Action – akcija

Prema tome AIDA model kaže da svest vodi ka interesu, koji budi želju, koja se pretvara u akciju.

Attention – pažnja

Morate pronaći najbolji način da privučete pažnju vaše publike. U dobu digitalizacije uz pomoć reklamnih materijala, dobrih vizuala, fotografija, video formata, dobrim odabirom boja i tipografije vašoj zajednici možete „upasti u oči“. Potrebno je stvoriti svest o vašem brendu, proizvodu ili usluzi koju želite da plasirate. Jedan od najboljih načina privlačenja pažnje jeste vaša kreativnost, razbijanjem postojećih obrazaca stvorite izuzetnu i jedinstvenu kreativnu poruku, koja će privući pažnju i preći na sledeći korak – stvoriti interesovanje.

Interest – interesovanje

Stvaranje interesa je uglavnom najteži deo. Jednom kada se privuče pažnja neophodno je stvoriti interesovanje za um gledalaca kako bi pročitali više o onome što oglašavate. Težite ka tome da vaši proizvodi i usluge budu suštinski zanimljivi, informacije koje dajete moraju biti vrlo jasne i lake za čitanje sa zanimljivim naslovima, podnaslovima i ilustracijama. Usredsredite se na ono što je najrelevantnije za vaše ciljno tržište u odnosu na ono šta nudite, i na prenošenje samo najvažnije poruke koju želite da saopštite.

Desire – želja

Treći korak je usko povezan sa drugim, takoreći idu zajedno. Ukoliko ste probudili interesovanje, važno je da pomognete vašoj zajednici da shvati zašto im je baš to što vi nudite potrebno. Prenesite im njihove vrednosti, argumentovanim činjenicama pokažite zašto i koliko vrede i „ubedite“ ih da je ono što vi imate najbolje za njih. Preko „emotivne veze“ pokažite ličnost vašeg brenda, i razmislite koji su to načini da vaš projekat može u realnosti pomoći vašoj ciljnoj grupi.

Action – akcija

Čim se probudi želja, to se mora prevesti u akciju. Upravo je to poslednji korak AIDA modela – navođenje ljudi da pokrenu akciju, izjavom koja ima za cilj da dobije trenutni odgovor od  potrošača. Dobro oglašavanje treba da izazove osećaj hitnosti koji motiviše na akciju odmah. Neophodno je da jasno stavite do znanja koji je sledeći korak. Ukoliko predstavljate proizvod ili uslugu koje nudi vaš veb-sajt, uputite publiku da ga poseti. Ako želite da ih uputite na dodatne informacije, napišite kako i gde to mogu da urade.

AIDA je jednostavan koncept koji vam može omogućiti postizanje ciljeva vaše strategije. Može vas dovesti  do uspeha, a vašu publiku do reakcija koje ste priželjkivali. Sve što je preostalo je da osmislite plan, krenete u stvaranje vašeg projekta i primenom četiri koraka ostvarite zadivljujuće rezutate. Srećno!

Autor

Marija Mihov

Marija Mihov (Represent Communications Beograd)

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast za brilijantnim idejama i njihovom realizacijom, pa sve to sjedinjujemo u prelijepo iskustvo.