Blog

Confluence marketing – da li se isplati?

Vijesti - Jun 17, 2020

Kao uvod za panel „Confluence marketing – da li se isplati?“, koji je održan na forumu IZAZOV 2020, agencija Digital Element kreirala je mini istraživanje koje je imalo za cilj da provjeri kretanje engagementa kompanija i najrelevantnijih online influensera na društvenim mrežama Instagram i Youtube tokom i nakon krize izazvane virusom Covid-19.

Prije nešto više od mjesec dana, na još jednom panelu posvećenom influenser marketingu u organizaciji Marketing mreže, iznijet je podatak da je velikom broju online influensera stopirana većina kampanja i da je procjena da im je prihod od saradnje sa brendovima i kompanijama opao za više od 90%. Kao odgovor na ovo, Digital Element je istražio da li se, usljed krize izazvane pandemijom, takođe smanjilo i ulaganje brendova u sadržaj na sopstvenim kanalima.

Istraživanje je urađeno na reprezentativnom uzorku od 30 top kompanijskih/brend i influenser naloga po ukupnom ostvarenom engagementu u datom mjesecu.

Instagram

Na grafikonu ispod možemo vidjeti da je engagement top korporativnih i brend naloga u opadanju i u toku trećeg mjeseca od početka krize. Ova činjenica posebno dobija na značaju ako se ima u vidu da je engagement brend stranica uglavnom u veliko korelaciji sa budžetima koji se ulažu u oglašavanje ovog sadržaja. Sa druge strane, engagement top influensera je čak doživeo blagi skok u aprilu, da bi se u maju mjesecu vratio na rezultat koji je bio aktuelan prije početka krize.

Youtube

Kada je Youtube u pitanju, podaci su još značajniji. Broj pregleda sadržaja brendova je u velikom padu i vrlo će interesantno u narednom periodu biti pitanje – da li je ovo prolazni period ili će ovo biti nova realnost? Pregled sadržaja influnesera je nastavio trend rasta i sada je već na višem nivou nego što je bio prije krize.

Da li je kriza prošlost?

Ako govorimo o procentima, vidljivo je da je engagement brendova i dalje u značajnom padu i da je kriza oko covida-19 definitivno uticala na kompanije u Srbiji. Sa druge strane, influenseri koji mahom ne zavise od budžeta za oglašavanje već se njihovi rezultati baziraju na popularnosti sadržaja koji objavljuju kao i na vjernosti njihove publike, ili ostaju na nivou prije krize ili nastavljaju da rastu.

Ako dodatno imamo u vidu da je ukupan engagement top influensera u Srbiji u nekim mjesecima i 10 puta veći nego enagagement top brendova na društvenim mrežama, nameće se zaključak da će brendovi, uprkos nekim najavama da će preispitati dosadašnju strategiju saradnje, i u narednom periodu, gledati da se vežu za online influensera. Naravno, kriza će vjerovatno nametnuti oštrije praćenje rezultata, gledaće se svaki uloženi dinar, trazice se jasno definisan ROI, ali definitivno mozemo zaključiti da će brendovi, posle perioda konsolidacije, nastaviti da sarađuju sa influenserima.

Tekst objavljen na portalu Marketing mreža

Autor teksta: Andrej Gamser, Digital Director, Digital Element

Autor

Represent System

News editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast za brilijantnim idejama i njihovom realizacijom, pa sve to sjedinjujemo u prelijepo iskustvo.