Blog

Društvene mreže u Srbiji 2020: Instagram, Tik-Tok i Twitter u porastu

Vijesti - May 11, 2020

Četvrto istraživanje Social Serbia 2020 sprovedeno je tokom marta ove godine, a završeno koji dan prije uvođenja vanrednog stanja u zemlji. Dobijeni podaci zato sa sigurnošću predstavljaju validne pokazatelje uobičajenih navika korisnika društvenih mreža u Srbiji, neopterećene privremenim povećanjem u konzumaciji interneta tokom Covid-19 epidemije.

Reprezentativni uzorak od 1000 ispitanika činili su pripadnici onlajn populacije Srbije starosti od 13 do 64 godine, grupisanih na osnovu pola i uzrasta.

Česte promjene na polju društvenih medija zahtijevaju redovno praćenje i prilagođavanje brendova i agencija novim okolnostima. Sa ciljem da stekne dublji uvid u ponašanje i stavove korisnika, beogradska agencija Pioniri, u saradnji sa istraživačkom agencijom Smart Plus Research, jednom godišnje sprovodi ispitivanje onlajn populacije Srbije.

U skladu sa predviđanjima, tendeciju zapaženog rasta nastavile su platforme InstagramTikTokTwitterSnapchat i Youtube, a izdvojila se i jedna manje očekivana platforma – Reddit.

Prije nekoliko godina nezamisliv podatak, a danas vrlo realan – Facebook Messenger ima više korisnika među ispitanicima starijim od 55 godina, nego među tinejdžerima. Znamo i gdje je ova grupa emigrirala, budući da najveći rast u okviru aplikacija za dopisivanje ima Snapchat (sa 1% na 14%).

Što se tiče još uvijek najpopularnije društvene mreže Facebook, ona je nastavila blagi pad broja korisnika koji bilježimo sad već iz godine u godinu.

Odnos prema influenserima godinama je na istom nivou, te će se u njihove preporuke, sa manje ili više sigurnosti, pouzdati trećina ispitanika. Kada je u pitanju onlajn oglašavanje brendova, pozitivno je iznenadio odgovor 75% korisnika koji imaju povjerenje u reklame plasirane na internetu, kao i to da najveći broj njih ima običaj da klikne na oglase.

Zahvaljujući podršci kompanije Huawei Mobile, ove godine Social Serbia 2020 pruža dublji uvid u preferencije stanovništva u vezi sa upotrebom uređaja, programa i platformi za zabavu. Odgovori na ovaj set pitanja upućuju na to da, osim Youtube-a, nijedan od trenutno dostupnih servisa za slušanje muzike nije ni približno popularan kao radio ili kao skidanje pjesama na telefon.

Navike nisu ostale iste kada se radi o jutarnjoj rutini, te ispitanici priznaju da im za početak dana ni kafa, ni doručak, a često ni odlazak u toalet, nisu značajni koliko mobilni telefon.

Na linku vas očekuju i drugi nalazi istraživanja, kao i način da dođete do detaljnijeg izvještaja i dublje demografske analize.

Izvor: BIZLife

Autor

Represent System

News editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast za brilijantnim idejama i njihovom realizacijom, pa sve to sjedinjujemo u prelijepo iskustvo.