Blog

Šta nam donosi velika digitalna marketinška transformacija Google i Amazona?

Vijesti - Feb 13, 2020

Za digitalni marketing, 2019. je bila godina kada su neki veliki igrači razvili svoje brendove, pokazujući oglašivačima da mogu da dođu do kupaca na više načina nego ikada prije. Google i Amazon su imali posebnu misiju – da prikupe više novca za oglašavanje i veći angažman kupaca, isprobavajući različite promjene, piše searchengineland.com.

Kako prodavci sadržaja treba da pristupe ovim platformama u 2020. godini?

Google-ove reklame i oglasi nisu ograničeni na samu kupovinu, mogu biti i na početku i na kraju. Google već nekoliko godina radi na građenju imidža kao „samo pretraživača“, ali u 2019. godini je povukao neke poteze kada su u pitanju opcije za reklamiranje, koje se odnose na cio proces kupovine. Pokazalo se da bolje prolaze oglasi koji se pojavljuju na samom početku procesa.

Sa druge strane, Amazon u poslednjih pet godina intenzivno prati svoje kupce, ali prvenstveno one koji su njihovi vjerni korisnici, ne one koji kupuju samo određeni brend. Na taj način, oglašivači mogu da posmatraju te kupce kao sredstvo za ostvarivanje direktnog prihoda, prikazujući im oglase srodne sa njihovim interesovanjima/kupovinom. Međutim, ovaj način razmišljanja se mijenja. Amazon se fokusira na nekoliko oblasti u 2019. godini kako bi nastavio da pomaže oglašivačima da grade svoje brendove. Sponzorisani brendovi su značajni iz više razloga: prvo, prikazuju logo oglašavača, odabranu liniju i više proizvoda, tako da su više usmjereni na brend od ostalih formata oglasa. Drugo, neki od elemenata oglasa pokreću stranicu prodavca na Amazon prodavnici.

Pored toga, sredinom januara 2019. godine, Amazon je objavio nove metrike za nove sponzorisane brendove, omogućavajući oglašivačima da razumiju koji su oglasi najefikasniji u “hvatanju” kupaca koji su ih pazarili na Amazonu u poslednjih 12 mjeseci.

Šta je rezultat ovih promjena?

Do kraja trećeg tromjesečja, Amazonov dio pojavljivanja na Google-u skočio je na 70 posto za prodavače kućnih proizvoda i 52 posto za pretragu odjeće. Google je i dalje značajno ispred Amazona po udjelu u prihodima od oglasa za pretraživanje. Ima veće prihode za čak 73 posto od Amazona u Sjedinjenim Američkim Državama od pomenutog načina “hvatanja” kupaca. Kako stručnjaci smatraju, očekuje se spor, kontinuirani pad u narednim godinama.

Autor

Represent System

News editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast za brilijantnim idejama i njihovom realizacijom, pa sve to sjedinjujemo u prelijepo iskustvo.