Blog

Za vrijeme pandemije polovina svijeta nije imala pristup internetu

Vijesti - Jun 10, 2020

Tokom izolacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, inernet je ljudima bio “prozor u svijet”. Zanimljiva je činjenica da milijarde ljudi širom svijeta i dalje nema pristup internetu.

Prema procjenama Ujedinjenih nacija, to je slučaj sa gotovo polovinom svjetske populacije – odnosno 46 procenata ljudi širom planete, koji tokom pandemije zbog toga nisu imali mogućnost direktnog pristupa ključnim zdravstvenim informacijama, ali ni rada, učenja ili ljekarskih pregleda na daljinu, naručivanja namirnica digitalnim putem ili praćenja prenosa vjerskih službi i obreda, što su samo neki od primjera.

Iako su se vlade zemalja svijeta obavezale da će do ove godine svim stanovnicima obezbijediti pristup internetu, „digitalni jaz“ je i dalje dubok, i uvećava i nejednakost u životu koji se odvija van interneta, navodi CNN.

Osim stanovnika siromašnih djelova svijeta, slabiji pristup internetu imaju i žene, stariji i oni koji žive u udaljenim ili ruralnim krajevima, a tokom pandemije, situaciju za mnoge dodatno otežava zatvaranje kancelarija, škola ili javnih objekata kao što su biblioteke i kafići.

„Uvijek smo govorili da oko 3,5 milijardi ljudi nema internet konekciju, ali znamo da je taj broj sada i veći„, kaže Elenor Sarpong iz Alijanse za pristupačan internet.

Problemi na tom planu postoje i u razvijenim djelovima svijeta, pa tako, na primer, više od 40 odsto američkih domaćinstava sa nižim prihodima nema pristup širokopojasnom internetu, dok u Velikoj Britaniji pristup toj mreži uopšte nema 1,9 miliona domaćinstava, a desetine miliona ljudi nemaju stalnu internet vezu sa neograničenim protokom podataka.

Autor: Tanjug

Autor

Represent System

News editor

Hajde da radimo zajedno

U Represent Communications gajimo strast za brilijantnim idejama i njihovom realizacijom, pa sve to sjedinjujemo u prelijepo iskustvo.